Koronka do Ducha Świętego

Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
*
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień !
*
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
*
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
*
Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze !
*
Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze !
*
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę !
*
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
*
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary !
*
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary ! Amen.
*
1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
*
P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
W: I odnowisz oblicze ziemi.
*
Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W: Módl się za nami.